Możliwość komentowania W jakich celach należy przeprowadzić wycenę firm została wyłączona

Główne metody wykonywania wyceny przedsiębiorstw
Dobrze przeprowadzona wycena spółek ma ogromne znaczenie, jeśli planuje się ją później wykorzystać na przykład do sprzedaży. Z tego też powodu w pierwszej kolejności należy ustalić jak najlepszych specjalistów, którzy się nią będą zajmować, z doświadczeniem i praktyką przy prowadzeniu takich prac. Każdy bowiem szczegół, na przykład taki jak utrata wartości aktywów może mieć ogromny wpływ, co później w dużej mierze zaważyć może na końcowej wartości. Sporo zależeć też będzie od przyjętej metody, aktualnie najbardziej popularne są trzy z nich. Porównawcza metoda opiera na założeniu, że końcową wartość firmy szacuje się w oparciu o konkurencyjne podmioty działające w tej samej branży. W przypadku metody majątkowej sumuje się aktywa firmy, a następnie pomniejsza uzyskaną kwotę o pasywa. Stosowaną dość często przez specjalistów jest również dochodowa metoda, przy niej z kolei podstawą są zakładane dochody przedsiębiorstwa, pomniejszone o wydatki wiążące się z prowadzenie działalności.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.